Nếu không xem được video click vào đây!

Cuộc trò chuyện cảm động của cha con gốc Việt về vụ khủng bố Paris

Lượt xem: 38869 |  Đăng bởi: khunglong

Theo Telegraph, Le là người gốc Việt và hiện sống ở Paris. Ông dặn con trai Brandon không phải sợ 'những kẻ xấu mang súng' vì 'chúng ta có hoa'. Sau khi lắng nghe lời cha về sức mạnh của sự đoàn kết trước cái ác, Brandon cho biết bé cảm thấy khá hơn nhiều.