Nếu không xem được video click vào đây!

Đàn ông Trung Quốc leo thang lưỡi dao cầu năm mới sống bản lĩnh

Lượt xem: 4 |  Đăng bởi: VINHNT

Cộng đồng Lisu ở Vân Nam, Trung Quốc, tổ chức lễ hội leo thang dao, giẫm than nóng để cầu năm mới sống bản lĩnh, không bị ức hiếp.