Nếu không xem được video click vào đây!

Đây là lí do các libero Nhật Bản luôn nằm trong top đầu thế giới

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: THOISU

Lí do khiến các libero của Nhật Bản luôn nằm trong top đầu thế giới