Nếu không xem được video click vào đây!

Đôi cá ếch đi bộ dưới đáy biển

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: Toshiro

Nhờ các vây biến đổi như chân, loài cá ếch có thể đi lại chầm chậm. Nhưng thực tế chúng rất ít đi.