Nếu không xem được video click vào đây!

Đừng gọi tôi như thế | Chuyện ba chàng lính trẻ | Tập 52

Lượt xem: 10 |  Đăng bởi: hungnguyen

Liêm đặt biệt danh cho các chiến sĩ trong đơn vị, mọi người gặp nhau là chào nhau bằng biệt danh nhưng những biệt danh đó khi được gọi các chiến sĩ đều không thích. Lúc đầu Trường lại thích biệt danh của mình nhưng khi được hiểu rõ ý nghĩa của nó Trường mới nổi giận và được Kiệt mách nước chơi lại Liêm. Cùng đón xem tập 52 để biết rõ hơn Trường sẽ dùng cách gì để “xử đẹp” Liêm nhé!