Nếu không xem được video click vào đây!

Giới trẻ Ai Cập chuộng khắc chân dung người nổi tiếng lên đầu tóc

Lượt xem: 17 |  Đăng bởi: VINHNT

Thể hiện cá tính bằng cách biến đầu tóc thành tranh chân dung của người nổi tiếng đang là phương pháp được giới trẻ Cairo, Ai Cập lựa chọn.