Nếu không xem được video click vào đây!

Gustave Eiffel - “Kỹ Sư Vĩ Đại” đã tạo nên tháp Eiffel và tượng nữ thần tự do

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Namiko