Nếu không xem được video click vào đây!

HÀ HỒ - KIM LÝ CÔNG KHAI KHOÁ MÔI TRÊN SÂN KHẤU

Lượt xem: 4 |  Đăng bởi: THOISU

HÀ HỒ - KIM LÝ CÔNG KHAI KHOÁ MÔI TRÊN SÂN KHẤU, TÁI HIỆN NỤ HÔN TRONG MV "CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ"