Nếu không xem được video click vào đây!

Hành trình trưởng thành của Hoàng tử Harry

Lượt xem: 43 |  Đăng bởi: nhatnt

Sau thời tuổi trẻ nổi loạn, Hoàng tử Harry hiểu rằng có thể dùng sức ảnh hưởng của cá nhân để thay đổi xã hội và giúp đỡ mọi người.