Nếu không xem được video click vào đây!

Hòn đảo loại bỏ máy phát điện nhờ năng lượng Mặt Trời

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: Van Elizabeth

Hòn đảo Ta'u trên Thái Bình Dương có thể tự cung cấp đủ điện sinh hoạt cho người dân nhờ dự án điện năng lượng Mặt Trời.