Nếu không xem được video click vào đây!

Hot. Cán bộ công chức sẽ làm việc từ 8h30, nghỉ trưa 1 tiếng?

Lượt xem: 11 |  Đăng bởi: HUNGNGUYEN

Bộ LĐTB&XH đề xuất nên thống nhất giờ làm việc của cán bộ công chức trên cả nước bắt đầu từ 8h30 sáng.