Nếu không xem được video click vào đây!

HOT - Orange: Châu Đăng Khoa có lỗi gì với tôi đâu?

Lượt xem: 98 |  Đăng bởi: quyetdang

Nàng Cam chia sẻ, cô thấy tiếc cho một mối quan hệ mình đã từng rất trân quý. Nhưng biết làm sao được, mọi tình cảm đều phải dựa trên sự minh bạch và rõ ràng, nếu không, nó sẽ vỡ!