Nếu không xem được video click vào đây!

Hướng dẫn tập chuẩn 7 động tác gym bạn thường làm sai

Lượt xem: 4 |  Đăng bởi: Kim Sofia

Chống đẩy không nhô mông lên cao, tập tạ tay không rụt cổ và co tay là lỗi phổ biến khiến động tác không đạt hiệu quả, theo Men Health.