Nếu không xem được video click vào đây!

Huyền thoại Oliver Kahn bị Jay Jay Okocha ‘làm nhục’

Lượt xem: 5 |  Đăng bởi: Kosho

Jay Jay Okocha từng có pha bóng làm bẽ mặt huyền thoại Oliver Kahn.