Các nội dung trên trang ONBOX.VN, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn âm thanh, âm nhạc, Video... trách nhiệm thuộc về người đăng tải nội dung lên hệ thống. Chính vì vậy, khi cá nhân đăng một nội dung lên hệ thống thì cần chắc chắn rằng ngưởi sử dụng được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và đoạn nội dung đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ.

Cá nhân không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của ONBOX.VN. ONBOX.VN giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc cóliên quan tới ONBOX.VN. Nếu cá nhân tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. ONBOX.VN là những nội dung được thuộc quyền sở hữu của trang wap.

Vì vậy cá nhân không được phép (bao gồm và không giới hạn) đánh dấu hay đăng ký cũng như sao chép, mô phỏng, sử dụng toàn bộ hay một phần những logo, tên gọi, tên miền thuộc quyền sở hữu của ONBOX.VN vào bất kỳ mục đích nào mà không được sự cho phép bằng văn bản của ONBOX.VN.

Mọi sự xâm phạm bản quyền của ONBOX.VN dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị xử lý theo pháp luật. Cá nhân đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.