Nếu không xem được video click vào đây!

Kẽ hở để địa ngục giam cầm 13 đứa trẻ Mỹ tồn tại

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Murasaki

Vợ chồng Turpin được chính quyền bang cấp phép mở trường tư tại nhà trong đó học sinh chính là những đứa con bị họ ngược đãi trong nhiều năm.