Nếu không xem được video click vào đây!

Kem Xôi TV season 2: Tập Đặc biệt - Lờ đờ vì chờ

Lượt xem: 262 |  Đăng bởi: Raiden

Đời khổ nhất là chờ. Thế đời nhục nhất là gì? Là chờ xong mà vẫn hỏng việc. Thế nên, chờ gì thì chờ, đừng chờ vì thiếu 4G. Mời các bạn cùng đón xem Tập Đặc biệt của Kem Xôi TV nhân dịp đạt Nút Play Vàng của Youtube.