Nếu không xem được video click vào đây!

Khi beatbox kết hợp với opera trong "Phantom Of The Opera"

Lượt xem: 898 |  Đăng bởi: DTKIEN

Nếu bạn đã nghe quá nhiều phiên bản gốc "Phantom Of The Opera" thì hãy thử thưởng thức phiên bản được lồng beatbox xem sao!.