Nếu không xem được video click vào đây!

Khi shopping cùng gấu - vợ

Lượt xem: 1 |  Đăng bởi: Kennocha Pham

Lúc còn là "gấu" thì phải lịch sự hào phóng, còn với vợ thì biết nhau hết cả rồi xã giao gì nữa đấy.
Tags: shopping