Nếu không xem được video click vào đây!

Không tưởng: Bắn cung tên cách xa 15m để bắt cá hồi

Lượt xem: 13241 |  Đăng bởi: cuonghv

Ngay cả chủ nhân cú bắn cũng không hề nghĩ rằng mình đã thực hiện được một cú “vô tiền khoáng hậu” tới vậy.