Nếu không xem được video click vào đây!

Kinh doanh kém, CEO của McDonalds từ chức

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: Ryo

CEO của McDonalds - ông Don Thompson - đã tuyên bố từ chức.