Nếu không xem được video click vào đây!

Kinh hoàng bò tót xổng chuồng húc nhiều người và xe cộ

Lượt xem: 107816 |  Đăng bởi: Yoon Yeo Jung

Bò tót bị xổng chuồng rồi lao ra ngoài đường tấn công nhiều người và xe cộ tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc