Nếu không xem được video click vào đây!

Làm công chức hay đi làm doanh nghiệp ngoài

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: DOCDAOTV

Lúc tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đủ “đẹp”, tôi đã dứt khoát xác định khối nhà nước không phải điểm đến của mình. Dù khi ấy, chuyên ngành của tôi phù hợp với khu vực công.