Nếu không xem được video click vào đây!

Lao cây gỗ lớn vào "chỗ hiểm" để khoe sức mạnh kungfu

Lượt xem: 10 |  Đăng bởi: Kim Sofia

Trong video, người đàn ông “đứng tấn” trước thanh gỗ, để nó đập liên tục vào “chỗ hiểm của mình.