Nếu không xem được video click vào đây!

Lính cứu hỏa lao xuống sông cứu cô gái tự tử

Lượt xem: 13 |  Đăng bởi: VINHNT

Cô gái gieo mình tự tử mặc bao người khuyên ngăn, anh chàng lính cứu hỏa lập tức nhảy xuống theo, giải cứu cô gái thành công.