Nếu không xem được video click vào đây!

Loài mực mắt to mắt bé làm đau đầu giới khoa học suốt trăm năm

Lượt xem: 36 |  Đăng bởi: nhatnt

"Mực mắt lác" có một mắt lớn màu vàng xanh, trong khi mắt còn lại trong suốt và có kích thước nhỏ hơn khá nhiều.