Nếu không xem được video click vào đây!

Lý Nhã Kỳ cùng ekip "Angel Face" được khán giả tán dương tại LHP Cannes 2018

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: nhatnt

Lý Nhã Kỳ không giấu được xúc động khi bộ phim đầu tiên mà cô kết hợp đầu tư và sản xuất đã được khán giả tại Cannes đón nhận tích cực.