Nếu không xem được video click vào đây!

Mấy tháng rồi chúng tôi không dám quan hệ vì sợ...

Lượt xem: 6207 |  Đăng bởi: Grania Vu

Chúng tôi lấy nhau được hơn một tháng thì mẹ chồng lên chơi rồi ở lại luôn. Mẹ nói để phụ tôi chăm sóc cho chồng. Vợ chồng tôi là công nhân khu chế xuất, thuê căn phòng trọ nhỏ như lỗ mũi, chỉ được mỗi cái gác gỗ, lăn qua lăn lại còn kêu ọp ẹp, nói gì đến chuyện "yêu".