Nếu không xem được video click vào đây!

Mèo nằm ườn cầm kem ốc quế liếm khoái trá như người

Lượt xem: 143390 |  Đăng bởi: Kongo

Con mèo dùng hai chân trước để cầm kem và đưa đến gần miệng.