Nếu không xem được video click vào đây!

một ngày khi buồn chán | trang hý | #cover

Lượt xem: 8 |  Đăng bởi: Dung

Ôi những đêm mùa đông trên núi cao dài và buồn !!!