Nếu không xem được video click vào đây!

Một Thời Đã Xa-Minh Hằng & Trịnh Thăng Bình LIVE | Fan Meeting | V-Live ( HD )

Lượt xem: 11 |  Đăng bởi: Hong Mackenzie