Nếu không xem được video click vào đây!

Na Uy gia cố hầm hạt giống toàn cầu ở Bắc Cực

Lượt xem: 4 |  Đăng bởi: Hiroko

Kho lưu trữ nguồn hạt giống phòng tận thế của thế giới được nâng cấp sau khi trải qua trận lụt do hiện tượng ấm lên toàn cầu.