Nếu không xem được video click vào đây!

Người dân bức xúc phải chịu ảnh hưởng từ bãi chôn lấp rác

Lượt xem: 40 |  Đăng bởi: tify