Nếu không xem được video click vào đây!

Người yêu, đồng nghiệp đưa Kim Joo Hyuk về nơi an nghỉ

Lượt xem: 13 |  Đăng bởi: Maru

Sáng 2/11, linh cữu tài tử show "Hai ngày một đêm" được đưa đi an táng ở phần mộ gia đình tại Hàn Quốc. Linh cữu Kim Joo Hyuk từ Seoul được đưa về an táng tại phần mộ gia đình anh ở tỉnh Chungcheong Nam. Cùng xem video Lee Yoo Young và các đồng nghiệp tiễn đưa Kim Joo Hyuk.