Nếu không xem được video click vào đây!

"Nhà ảo thuật" chuyên kiểm đếm tiền hỏng ở ngân hàng Trung Quốc

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: nhatnt

Lưu Thiết Phong, nhân viên ngân hàng Công thương Trung Quốc, được gọi là "nhà ảo thuật" với 15 năm kinh nghiệm kiểm đếm tiền biến dạng.