Nếu không xem được video click vào đây!

Những điều khác lạ khi sinh hoạt trong môi trường không trọng lực

Lượt xem: 23 |  Đăng bởi: Lana Pham

Các phi hành gia làm việc trên trạm vũ trụ ISS phải sinh hoạt trong điều kiện khác biệt khi không còn trọng lực như ở trên Trái Đất.