Nếu không xem được video click vào đây!

Những hình ảnh tuyệt đẹp của sao Thổ NASA mới phát hành

Lượt xem: 18 |  Đăng bởi: Thanh Adina

Ở khoảng cách chỉ cách cực bắc của sao Thổ 240.000 dặm (hơn 386.000km), tàu vũ trụ Cassini của NASA đã chụp được một số hình ảnh tuyệt đẹp. Đây là những bức hình đầu tiên trong sứ mệnh mới của con tàu này, theo nhiệm vụ mới, con tàu này đã tiếp cận gần với sao Thổ hơn so với khi nó đến sao Thổ từ năm 2004.