Nếu không xem được video click vào đây!

Những mô hình sáng chế được yêu thích

Lượt xem: 15054 |  Đăng bởi: gaubeo

Hệ thống làm mát bằng tháp bay hơi, mô hình tàu chiến, chế tạo máy bay trực thăng ... là những mô hình sáng chế được yêu thích nhất trong năm.