Nếu không xem được video click vào đây!

Những người già Trung Quốc luyện karaoke thay Thái Cực Quyền

Lượt xem: 27821 |  Đăng bởi: Kim Hannah

Trong khi một bộ phận người cao tuổi Trung Quốc tập Thái Cực Quyền ở công viên, nhiều người già nước này chọn vào phòng karaoke ca hát.