Nếu không xem được video click vào đây!

Ông chủ Daewoo - Huyền thoại “hai mặt” của nền kinh tế Hàn Quốc

Lượt xem: 20 |  Đăng bởi: Park Yong Ha