Nếu không xem được video click vào đây!

Phản đối xăng tăng giá, dân Mexico bạo động cướp cửa hàng

Lượt xem: 2642 |  Đăng bởi: Ngoc Brianna

Giá xăng tại Mexico đang tăng lên chóng mặt. Để phản đối điều này, người dân Mexico đã biểu tình, thậm chí cướp bóc tại hàng loạt cửa hàng và siêu thị. Có khoảng 1.000 cửa hàng bị cướp, nhiều trong số đó phải đóng cửa vì thiệt hại quá nặng nề. Theo thống kê của phòng thương mại thành phố Mexico, tổng thiệt hại từ đợt bạo động lần này lên tới 2,4 triệu USD.