Nếu không xem được video click vào đây!

Phản ứng thú vị của 9x khi sử dụng Windows 95

Lượt xem: 9 |  Đăng bởi: Kennocha Pham

Hãy cùng xem những người trẻ nghĩ thế nào về biểu tượng một thời của Microsoft - Hệ điều hành Windows 95.