Nếu không xem được video click vào đây!

Rắn vua nuốt chửng rắn hổ kịch độc trước cửa nhà dân

Lượt xem: 65 |  Đăng bởi: thaolv

Cuộc tử chiến giữa hai con rắn ngay trên bậc cửa trước nhà một cư dân Mỹ kết thúc khi rắn vua nuốt chửng rắn hổ nhỏ hơn.