Nếu không xem được video click vào đây!

Sao Nhập Ngũ (SS5): Khi cuộc dây cũng là nghệ thuật khó nhằn

Lượt xem: 3 |  Đăng bởi: VINHNT

Đến tập 7, Bảo Kun và Hoàng Tôn vất vả luyện tập động tác kéo dây.