Nếu không xem được video click vào đây!

Sao Nhập Ngũ (SS6): Chết cười với màn giải Toán và Địa lý của Đăng Dũng

Lượt xem: 10 |  Đăng bởi: VINHNT

Dũng quay chóng cả mặt mà chẳng giải được đáp số cả Toán lẫn Địa lý.