Nếu không xem được video click vào đây!

Sao Nhập Ngũ (SS6): Đại Nhân hóa Spider man

Lượt xem: 19 |  Đăng bởi: VINHNT

Ở thử thách thứ 2 này, Đại Nhân quyết tâm rất cao và đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.