Nếu không xem được video click vào đây!

Sau một năm, thế giới nghĩ gì về Tổng thống Mỹ Trump?

Lượt xem: 65 |  Đăng bởi: Thao

BBC phỏng vấn người dân ở 7 thành phố trên thế giới về Tổng thống Mỹ Donald Trump một năm sau khi nhậm chức.