Nếu không xem được video click vào đây!

Showbiz xưa và nay - Luny ft. Tân Trần (Chế Ngày ấy bạn và tôi - Lynk Lee)

Lượt xem: 33423 |  Đăng bởi: Kyon

SHOWBIZ XƯA VÀ NAY (Chế Ngày ấy bạn và tôi - Lynk Lee) LUNY FT. TÂN TRẦN Facebook Luny: https://www.facebook.com/s2luny Facebook Travis Tân: https://www.facebook.com/tantum.tym Phong thu 3T studio: https://www.facebook.com/pages/3T-Studio/1410718315880652?fref=ts [Lyrics Luny:] Ngày xưa nổi tiếng phải có tài năng, Giờ đây nổi tiếng chỉ cần chút sắc, Là khi biết cách quay phim, biết cách làm trò... ( Bờ lè bờ lè ) Thì có tiếng là chuyện rất ... thường (Thật không thể tin được ) .... Lệ rơi nổi tiếng dù chẳng tài năng Bà Tưng nổi tiếng vì biết cách show... Và hôm nay có Thiện bản