Nếu không xem được video click vào đây!

Sợ Chăm Con Dâu Ở Cữ Tốn Kém Mẹ Chồng Tính Kế Tống Về Ngoại

Lượt xem: 6 |  Đăng bởi: incom

Lúc con dâu ở cữ thì sợ phiền hà, tốn kém tính kế với con trai đuổi về nhà ngoại. Lúc cháu lớn rồi, già cả ốm yếu lại bắt con dâu phải dọn về bên nội để chăm sóc mẹ chồng lúc về già. Làm người lấy đâu ra lý lẽ ấy!