Nếu không xem được video click vào đây!

Sông Tô Lịch giảm đáng kể lớp bùn sau thí điểm công nghệ của Nhật Bản

Lượt xem: 2 |  Đăng bởi: Admin